Thursday, August 23, 2007

Iran: Sadistic Public Flogging by the government of thugsZombie News Network put the photos together in a video:h/t to : Gatewaypundit

اراذل و اوباش حکومتی Government of thugs
حکومت اسلامی ایران به کشتارشهروندان اش نیاز دارد . این حکومت بدون کشتار, زندان , شکنجه و ایجاد ارعاب و وحشت ساقط و سقط خواهد شد. دلیل هم" اظهرمن الشمس" است. حکومت اسلامی , حکومت توهم ,هذیان و روان پریشی ست , بدیهی ست چنین حکومت بیماری توان و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای شهروند ان اش, و نیز مسایل جهانی نداشته باشد و برقامت زمانه و جهان ناجور ترین وصله باشد.با چنین ویژگی هایی برای حفظ سلامت و قدرت بیضه ی اسلام و حکومت نابهنگام اش , اقدام هایی موثرتر و کارا تراز ایجاد رعب و وحشت و ترور , آنهم به وحشیانه ترین و سبعانه ترین شکل اش وجود ندارد , فکر وروشی که اسلام از بدو پیدایی اش به کار بسته و بهره ها برده است.سیاست ایجاد رعب و وحشت و ترور توسط این حکومت از فردای انقلاب بهمن , به عنوان عملی " قانونی و شرعی" اعمال شده است. از همان هنگام در کنار کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی , کشتار قربانیان بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی , یعنی معتادان , تن فروشان ," اراذل و اوباش "و دیگر بزه کاران و ناهنجاران اجتماعی, به گونه ای وحشیانه به دست پاسداران اسلام آغاز شد. کشتارها یی که تا امروز , یعنی نزدیک به 30 سال عمر حکومت اسلامی, ادامه یافته است, و تا هنگامی که این حکومت حیات داشته باشد , ادامه خواهد یافت. طی ماه های اخیر شکنجه های خیابانی و اعدام های سبعانه ی در ملاعام - که حتی کودکان را نیز برای عبرت گیری به تماشا واداشته اند- بار دیگر سیاست محوری این حکومت شده است. این بار حکومت اسلامی شکنجه گران اش را با نقاب به شکار قربانیان اش گسیل داده است تا شکنجه گری و تعذیب را به بیرون شکنجه گاه ها , به خیابان ها و برابر چشمان حیرت زده ی مردم گسترش دهند , ونیز دارها را برای اعدام این قربانیان , که آنان را " اراذل و اوباش" می خواند , برپا کنند.اگر حکومت اسلامی برای نخستین بار واقعیت را گفته باشد و تنی چند از قربانیان این دوره اش " اراذل و اوباش" باشند, به خود زنی روی آورده است , چرا که برخی از این قربانیان می توانستند درزمره ی " اراذل و اوباش حکومتی " در خدمت این حکومت قراربگیرند. برای اثبات این ادعا بهتر است , به اختصار, با" اراذل و اوباش حکومتی" آشنا تر شویم !.
"اراذل و اوباش حکومتی "
چماق,چاقو و قمه کشان, زورگیران یا باج گیران, مزاحمین و مرعوب کنندگان مردم را " اجامر", " لات" , " لش" یا اراذل و اوباش خوانده اند. این پدیده نو رسیده و تازه نیست . اراذل و اوباش پاره ای از سپاه بیکاران جامعه هستند, اینان قربانیان بی سوادی و فقر, قربانیان نظام سیاسی, اقتصادی و فرهنگی جامعه, وقربانیان بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی اند. بسیارانی از اینان در زمره ی بیماران روانی ای قرار می گیرند که بیماری شان قابل درمان است, ویژگی ای که در بسیاری از " اراذل و اوباش حکومتی" , به ویژه قاتلان و شکنجه گران حرفه ای اش می توان دید.اکثر سلسله ها و دودمان های حکومتی و بسیاری از جریان های سیاسی , مذهبی و قومی , سازمان دهنده و پشتیبان چنین گروه هایی بوده اند، گروه هایی که آزار و اذیت و تحقیر و تحمیق و تکفیر، و ضرب و شتم و شکنجه و کشتار دگراندیشان , دگررفتاران و مخالفان وظیفه و کارشان بوده و هست.اراذل و اوباش حدودا" از دوران صفویه به شکل و شمایل ورفتار امروزین در آمدند. از همان تاریخ تا به امروزاراذل و اوباش نه فقط به عنوان یک پدیده ی اجتماعی , به پدیده ای سیاسی و مذهبی بدل شده اند.حکومت ها , و برخی از گروه های سیاسی و مذهبی , به سازمان دهی اراذل و اوباش در" گروه های فشار و کشتار " روی آورده اند و بیش از پیش از آنا ن به عنوان ابزار سرکوب دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی بهره برده و می برند . سازمان دهنده ها در صورت لزوم نیز از قربانیان برای ایجاد رعب و وحشت و زهرچشم گرفتن در جامعه استفاده کرده اند. البته گاه حکومت ها یا ژست تامین " امنیت اجتماعی", مازاد اراذل و اوباش مورد مصرف شان را قربانی کرده اند." اراذل و اوباش حکومتی " یا گروه های فشار و کشتاربتدریج به یکی از بازوهاي "مسلح" دربار (شاه و شیخ) و برخی از نیروهای سیاسی و مسلمان بیرون از حکومت بدل شد ه اند. این گروه ها به اشکال و انواع مختلف، برخی با پول و امکانات و مقام، برخی با تهییج و تحریک احساسات وطن پرستانه و کیش شخصیت و جماعت هایی با تحریکات و وعده های مذهبی ی آن جهانی، به فشار و کشتار دست زده و می زنند.....more

2 comments:

Anonymous said...

They brought a whole school of kids to watch this barbarity. that is child abuse. in the last picture the board says: 'shohada' school. school trip! or camp trip? they used to take us on mandatory demonstrations and cemetaries to visit martyrs' graves ..now this.
Maybe these backward people deserve what they get. maybe not. the culture is backfiring on its own people.

Frieda said...

Is Iran turning to Taliban style governing?