Wednesday, November 21, 2007

گه زیادی می‌خورن این مسلمانهای پررو

در خبری آمده بود که هاجر خانمی 11 ساله در شهر وینی پگ ایالت مانیتوبا در کانادا به دلیل اصرار بر حفظ حجاب خود، از شرکت در مسابقات تورنمنت جودو محروم شد.تا اینجای داستان را که می‌خوانی، اگر یک انسان آزاده‌ای باشی به خودت می‌گویی، کشور کانادا عجب کشور دیکتاتور زده‌ای است ها! ولی اگر از آن گونه آزادی خواهانی باشی که کمی در این مقوله نگرش کرده باشی و کمی سرد و گرم روزگار چشیده باشی، بی درنگ می‌گویی خوب کردند که از حضور او در این مسابقات جلوگیری کردند.نکته اصلی که در این گونه مسائل باید به آن توجه داشت این است که یک دختر 11 ساله نه چیزی از اسلامی می‌داند و نه چیزی از آزادی و دموکراسی. او دست پرورده فرهنگی است که در آن گرفتار افتاده. او اسیر دست پدر و مادری است عقب افتاده، که می‌خواهند او را هم به زور با خود به بهشتی ببرند که وجود خارجی ندارد.تعداد این نوع مسلمانان این اواخر در اروپا و آمریکا چنان زیاد شده که مرا هم به وحشت انداخته. سوال اساسی را که باید از این نوع جانوران دوپا پرسید، این است که اگر فرهنگ غرب منحط است! اگر فرهنگ اسلامی شما بهترین گزینه است، پس چرا شما از آن فرهنگ والای اسلامی! فرار کرده‌اید و به این فرهنگ منحط روی آورده‌اید!؟ حقیر نیازی به پاسخ این جانوران ندارم، چه خود پاسخ آنرا بهتر از این سوء استفاده کنندگان می‌دانم. اینها همگی برای یک زندگی بهتر به غرب روی آورده‌اند، ولی همزمان بر افکار عقب افتاده خود که باعث و بانی این فلاکت و بدبختی است اسرار می‌ورزند. هر وقت هم که به آنها اعتراض بکنی، بلافاصله گردن کج می‌کنند و دنیای غرب را به نژاد پرستی و الخ متهم می‌کنند.دو اظهار نظر در این موضوع را بسیار جالب دیدم که برایتان نقل می‌کنم.اولین اظهار نظر مربوط به خود دختر 11 ساله است:هاجر که از شنیدن این خبر اندوهگین شده بود با چشمان اشکبار گفت:" ورزش باید برای هر فردی با هر گونه عقیده‌ای قوانین یکسان داشته باشد". (کدام قوانین یکسان!؟ قوانین مسلمین یا قوانین غیر مسلمین!؟)
والدین هاجر با اظهار تأسف از شنیدن این خبر، تصمیم مذکور را اعمال تبعیض بین ورزشکاران عنوان و تأکید کردند ، در کشوری که افراد با اعتقادات گوناگون زندگی می کنند، قوانین نیز باید متناسب با آن تنظیم شود".
از این والدین باید پرسید آیا همین عقیده و منش را هم شما مسلمانان در کشورهای خود اجرا می‌کنید!؟ یا فقط از دیگران توقع دارید با شما بر اساس خواسته شما رفتار شود!؟ همین مسلمانان که در ینگه دنیا گردن کج می‌کنند و مظلوم نمایی می‌کنند در کشورهای خود سر هر تنابنده‌ای را که از قوانین قرون وسطایی آنها تخطی کند، بی درنگ از بدن جدا خواهند کرد.در خاتمه باید گفت.ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. از من می‌پرسید، باید همگی این مسلمانان را سوار یک قطار کرد و فرستاد به همان خراب شده یا جهنم دره‌ای که از آن آمده‌اند، اینها هیچ حقی ندارند در کشورهای پیشرفته زندگی و از موهبت‌های آن استفاده کنند، اینها اصلا لیاقت آنرا ندارند

From:http://blog.hasanagha.org/2007/11/post_2314.php#comments

Read the comments too. Priceless....

No comments: