Wednesday, March 12, 2008

Iranian Spitzer

سایت عصرایران: ورود سر زده یک زن به ستاد انتخاباتی یک کاندیداهای اصولگرا در یکی از شهرهای غربی کشور جنجال آفرین شد.

درست هنگامی که ستاد انتخاباتی این کاندیدا (که جزو زنان اصولگراست) آکنده از مردم و طرفدارانش بود، ناگهان زنی به همراه یک کودک وارد ستاد می‌شود و سراغ رئیس ستاد - که شوهر کاندیدای مذکور و از چهره های سرشناس شهر است - را می‌گیرد و پس از مواجهه با او با فریاد می‌زند که تا کی باید بچه اش بدون شناسنامه باشد و او برای حمایت از برادرش به یک زن و یک کودک بی پناه ظلم کند؟

این زن با صدای بلند به حاضران می‌گوید: ای مردم بدانید به چه کسی رأی می‌دهید ؛ من 8 سال پیش به عقد موقت برادر این مرد (که او هم از چهره های معروف شهر است) در آمدم و اکنون که بچه مان 7 ساله شده، ما را رها کرده و حتی هنوز برای بچه مان شناسنامه نگرفته است و وقتی هم که این مساله را پیگیری قانونی کردم، همین آقای رئیس ستاد (که می‌خواهد زنش را به مجلس بفرستد) با اعمال نفوذهای گسترده خود نمی گذارد حق من و این بچه داده شود و الان هم که بچه ام بایدبه مدرسه برود بدون شناسنامه نمی توانم ثبت نامش کنم. من آمده ام بگویم کسی که این طور حق یک زن و کودک 7 ساله را این طور زیر پا می‌گذارد، حالا می‌خواهد زن خود را به مجلس بفرستد که از حقوق شما دفاع کند؟!

http://www.iranpressnews.com/source/037607.htm

1 comment:

saggezard said...

Iranian women are very strong, this is the reason the Islamic regime has imprisoned them under veil and archaic laws.